Praktische zaken

E-mailadres voor algemene vragen: info@praktijkvroeg.nl

De praktijk bevindt zich op twee locaties:

Op maandag bij fysiotherapiepraktijk de Peerenhof, Onderdijkse Rijweg 262, 3341 BP Hendrik-Ido-Ambacht

Op dinsdag bij GC de Zeester, Tromplaan 49D, 3342 TR Hendrik-Ido-Ambacht

Telefonisch te bereiken via 06-39176312

Wij zijn bereikbaar op maandag en dinsdag van 8.30-17.00 uur. Wanneer u de praktijk niet direct kunt bereiken, kunt u inspreken op de voicemail. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Werkwijze

Wanneer u uw kind (of in het geval van zwangerschap: wanneer u uzelf) aanmeldt bij onze praktijk, krijgt u een bericht over hoe lang de wachttijd bedraagt (we streven naar niet langer dan 2 maanden). Hierna zal u met uw kind worden opgeroepen voor een eerste gesprek waar we de zorgen inventariseren en een eerste plan van aanpak zullen maken. Vaak betekent dit dat we nog een keer met u spreken over de ontwikkeling van uw kind. Ook maken we soms een beeldopname van een spelmoment van u en uw kind samen, om zo wat beter zicht te krijgen op de interactie tussen u en uw kind; welke zaken gaan al goed en waar liggen nog onbenutte kansen om elkaar beter te begrijpen?

Aanvullend kan onderzoek worden ingezet om uw kind wat beter in beeld te krijgen. Hierbij kunt u denken aan een test om de cognitieve capaciteiten in kaart te brengen (wat begrijpt uw kind al wel en wat nog niet) of een observatie op peuterspeelzaal/kinderdagverblijf of school. We werken hierin ook graag samen met anderen die uw kind kennen en mogelijk al betrokken zijn, zoals de logopediste, kinderfysiotherapeut, artsen en leidsters/leerkrachten.

Wanneer we genoeg informatie hebben verzameld volgt een adviesgesprek met u als ouders waarin we uitleggen wat we hebben gezien en wat het behandelplan zal zijn. Over het algemeen werken we met ouders en kind samen aan de oplossing.

Voor de behandeling maken we vaak gebruik van ouder-kind-psychotherapie, EMDR (verhalenmethode) en ouderbegeleiding (gesprekken met ouders alleen).

Inschrijving en financiƫn

Wanneer u uw kind aanmeldt bij Praktijk Vroeg, zullen we een dossier aanmaken. Wanneer u via een verwijzing van het jeugdteam, de schoolarts, de jeugdarts (consultatiebureau-arts) of de huisarts bij ons wordt aangemeld, worden de kosten vergoed via de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.